Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 07– 27 декември 2020 г.