Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 02– 22 ноември 2020 г.