Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 05– 25 октомври 2020 г.