Пренощували туристи в места за настаняване от избрани чуждестранни пазари за периоди 01-21 март 2021 г.