Пренощували български туристи в местата за настаняване за периода 07– 27 декември 2020 г.