Пренощували български туристи в местата за настаняване за периода 02– 22 ноември 2020 г.