Пренощували български туристи в местата за настаняване за периода 05– 25 октомври 2020 г.