Мониторинг - Данни от ЕСТИ за пренощували туристи в избрани общини за периода 01-30 април 2021 г.