Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

11 февруари 2020

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия първи за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ са определени индикативни дати на провеждане в периода 27- 30.04.2020 г.

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, ще се проведат през м. ноември, 2019 г. и м. април, 2020 г.