Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

27 март 2019

Уведомяваме Ви, че първият за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще се проведе в периода 22.04.2019 г. – 25.04.2019 г.