Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

Съобщение за провеждане на втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ през 2018 г.

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 19.11.2018 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.11.2018 г. /включително/ в Министерството на туризма писмени заявления за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи.

Съобщение за провеждане на втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ през 2018 г.

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 19.11.2018 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.11.2018 г. /включително/ в Министерството на туризма писмени заявления за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи.

Съобщение за провеждане на втори изпит за 2018 г. за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

С настоящото информираме, че индикативен период за провеждане на втория за 2018 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде с начална дата 19.11.2018 г., както и ще има след това допълнителна дата за неявилите се кандидати на определените дати по уважителни причини (след представяне на копие на издаден официален документ, удостоверяващ причините).