Туристическо изложение MATKA – Хелзинки, Финландия (17-20.01.2013 г.)

Насочено е както към професионалисти, така и към масовата публика. През 2012 г. в изложението са участвали 1 073 изложители от 72 страни. През същата година е посетено от общо 71 098 посетители, в това число 16 762 професионалисти в туризма. България ще бъде представена с информационен щанд с площ 24 кв. м. За допълнителна информация: http://messukeskus.com/?lang=en