СПИСЪК за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика”

01 юни 2018

Списък

 

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността „младши експерт” в отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика 

 

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-6/28.05.2018 г. на Министъра на туризма, реши:

 

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Борислава Даниелова Григорова

2. Марио Александров Петров

3. Йоана Николаева Такова

4. Красимир Цветанов Ценов

5. Лидия Светославова Златкова

6. Полина Марянова Станева

7. Лилия Петрова Захариева

8. Димитър Николов Кочанков

9. Петя Красимирова Гечева

10.Ирина Тодорова Йорданова

11.Йоанна Ангелова Низамска-Шишкова

12. Славея Иванова Ангелова

13. Светла Георгиева Асенова

14. Радина Любомирова Хаджиева

15. Мариана Борисова Димитрова

16. Николай Гергинов Ставрев

17. Иван Иванов Христов

18. Тодор Славчев Чернев

19. Адриана Антонова Гайдарова

20. Веселка Павлова Никифору

21. Виктория Николаева Стоянова

22. Аделина Йорданова Лозанова –Терезова

23. Диана Борисова Борисова

24. Виолета Любенова Вадинска

25. Евгени Григоров Стоименов

26. Станислав Антонов Найденов

27. Маргарита Бориславова Пейкова - Юлиянова

 

ІІ. Няма недопуснати кандидати до конкурс

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.06.2018 г.  в 10.00  часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.06.2018 г. в 14.00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе 19.06.2018 г. в 14.30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

 

 

МАЯ НИКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon