Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, в Министерството на туризма – 1 бройка

08 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,

в Министерството на туризма – 1 бройка

 

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-13/02.04.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Кристин Живкова Ризова

2.Марио Александров Петров

3.Христина Спасова Колева

4.Стефан Добромиров Дончев

5.Десислава Стоянова Стоянова

6.Маряна Златанова Михайлова

7.Боян Валентинов Лятов

8.Магдалена Мирославова Ковачева

9.Ирина Тодорова Йорданова

10.Даниела Любенова Николова

11.Любослава Садкова Миткова

12.Галина Велчева Мръчкова

13.Маргарита Стилиянова Стойкова

14.Оля Цветанова Огнянова

15.Виктор Христосков Лютов

16.Йоана Милчева Ерменкова

17.Ивелина Апостолова Бубова

18.Цветелина Тодорова Георгиева

19.Деница Иванова Михайлова

20.Галя Петрова Бичева

21.Десислава Симеонова Петрова

22.Николина Димитрова Делева

23.Любослава Пламенова Ценова

24.Елица Вескова Стоянова

 

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

                 Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.04.2019 г. в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 16.04.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 16.04.2019 г. в 14:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА-СТАМЕНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon