СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81Б ОТ ЗДСл. ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“

19 юни 2018

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81Б ОТ ЗДСл. ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“

 

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседването:

  1. ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
  2. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ
  3. БОРЯНА СТРАХИЛОВА ПЕТРОВА
  4. СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ

 

Допуснатите кандидати да се явят на 21.06.2018г. от 10.00ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon