СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗДСл. ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“

26 февруари 2019

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗДСл. ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“

 

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседването:

 

  1. ДЕНИЦА ЕМИЛОВА КЕХАЙОВА
  2. СИЛВИЯ ЛЮДМИЛОВА СИМОВА
  3. КРЪСТЬО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

 

Допуснатите кандидати да се явят на 28.02.2019 г. от 10:30ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                                                                                                  

ВАСИЛКА ЦАНЕВА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon