Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на тури

05 март 2019

Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на туризма на 28.02.2019 г.

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседването:

  1. ДЕНИЦА ЕМИЛОВА КЕХАЙОВА – 3,00
  2. СИЛВИЯ ЛЮДМИЛОВА СИМОВА – 3,00
  3. КРЪСТЬО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ – 3,17

Комисията не извърши класиране поради недостигане на минималния резултат от събеседването, не по малък от 4,00.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                                                                                                  

ВАСИЛКА ЦАНЕВА

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon