РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕН НА 05.12.2018 г.

07 декември 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕН НА 05.12.2018 г.

 

Име, презиме и фамилия на   кандидата

Резултат от начина по чл. 24

Коефициент

3

Резултат от интервюто

Коефициент

5

Окончателен резултат

  1. 1. Алиса Людмилова Георгиева

4,00

4,00 х 3 =

12,00

 

4,11

4,11 x 5 =

20,55

 

32,55

  1. Десислава Иванова Асенова

„Не издържал“

-

-

 

-

-

  1. Мирослав Красимиров Митрев

„Не издържал“

-

-

 

-

 

-

  1. Весела Христова Аврамова

„Не издържал“

 

 

 

 

  1. Ангел Асенов Тафров

„Не издържал“

 

 

 

 

  1. Даниел Михайлов Янев

„Не издържал“

 

 

 

 

  1. Силвия Василева Свиленова

„Не издържал“

 

 

 

 

  1. Илиана Цветанова Петрова

„Не издържал“

 

 

 

 

 

ЛИЛЯНА КИРЧЕВА-АРСОВА

Председател на конкурсната комисия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon