РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“, ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА, ПРОВЕДЕН НА 01.03.2019 г.

07 март 2019

                                                                         РЕЗУЛТАТИ

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефи-циент

Обща оценка от теста

Резултат от интервюто

Коефи-циент

Обща оценка от интервюто

Окончателен

резултат

Галина Петрова Мирчева

----------

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не се явил

Радослав Кирилов Черийски

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Диляна Симеонова Арабаджиева

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Мартина Спасова Спасова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Силвия Василева Свиленова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Жанета Кирилова Анастасова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Георги Йорданов Рогов

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Тони Иванов Николов

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Антоанета Петкова Трънтова

4,75

3

14,25

4,78

5

24

38,25

Мариана Милчева Асенова

----------

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не се явил

 

ИВЕЛИН СЛАВОВ     

Председател на конкурсната комисия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon