РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДШРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“ НА 13.08.2018г.

15 август 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“  НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДШРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“ НА 13.08.2018г.

 

Име, презиме и фамилия на   кандидата

Резултат от начина по чл. 24

Коефициент

3

Резултат от интервюто

Коефициент

5

Окончателен резултат

  1. Василка Миткова Цанева

4,75

4,75Х3=

14,25

4,72

4,72Х5=

23,60

37,85

  1. Георги Димитров Мутафчиев

„не издържал“

-

-

 

-

 

 

Комисията класира на първо място:

ВАСИЛКА МЕТКОВА ЦАНЕВА

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ЕКАТЕРИНА ДАЦОВА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon