РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА НА 07.01.2019 г.

10 януари 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“   1 ЩАТНА БРОЙКА В ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА НА 07.01.2019 г.

 

 

Име, презиме и фамилия

Резултат от начина по чл. 30 от НПКДС

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

резултат от предварително оценяване на концепцията

резултат от защита на концепцията

Общ резултат

1. Христо Бойков Йорданов

4,67

4,33

9,00

3

4,27

5

48,35

2. Пламена Емилова Николова

5,00

4,67

9,67

3

4,83

5

53,16

 

Въз основа на проведения конкурс за длъжност „главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, след преценка на професионалните качества на кандидатите, комисията класира, както следва:

 

На първо място – Пламена Емилова Николова

На второ място – Христо Бойков Йорданов

 

 

 

 

АЛБЕНА МЕТОДИЕВА,

Председател на конкурсната комисия

 

 

Дата: 10.01.2019 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon