Резултати на кандидатите участвали в процедура по мобилност за длъжността директор на дирекция ФУС

20 март 2020

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация, съгласно чл. 81а от Закона за държавния служител,

за длъжността директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ в Министерството на туризма, проведено на 05.03.2020 г. от 14:30 часа.

Резултати

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon