Резултат от оценка на концепцията на тема „Приложение на дигиталния маркетинг за реклама на България като туристическа дестинация“ на кандидатите в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, в Министерс

28 декември 2018

Резултат от оценка на концепцията на тема „Приложение на дигиталния маркетинг за реклама на България като туристическа дестинация“ на кандидатите в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, в Министерството на туризма – 1 щатна бройка.

 

Допускат се до защита на концепция следните кандидати:

1. Христо Бойков Йорданов – получена оценка 4,67

2. Пламена Емилова Николова – получена оценка 5, 00

3. Георгица Огнемирова Пенчева- Парушева - получена оценка 4,00

 

Не се допускат до защита на концепцията, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

            Защита на концепцията ще се проведе на предварително обявената дата 07.01.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Успешно издържалите защитата на концепцията кандидати, следва да се явят на интервю на 07.01.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

АЛБЛЕНА МЕТОДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon