ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

22 юни 2018

ПРОТОКОЛ

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА:

 

Въз основа на проведения конкурс, след преценка на професионалните качества на кандидатите, резултатите са следните:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резул-тат от теста

Коефи-циент

Обща оценка от теста

Резултат от интервюто

Коефи-циент

Обща оценка от интервюто

Окончателен

резултат

 

1. Борислава Даниелова Григорова

не издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира  резултат

 

2. Марио Александров Петров

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

3. Йоана Николаева Такова

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

4. Красимир Цветанов Ценов

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

5. Лидия Светославова Златкова

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

 

     

6. Полина Марянова Станева

не издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

 

   

 

 

7. Лилия Петрова Захариева

не издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира  резултат

 

8. Димитър Николов Кочанков

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

9. Петя Красимирова Гечева

не издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

10. Ирина Тодорова Йорданова

4,00

3

12

3,83

5

19,15

31,15

 

11. Йоанна Ангелова Низамска-Шишкова

5,00

3

15

4,05

5

20,25

35,25       класира се

 

12. Славея Иванова Ангелова

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

13. Светла Георгиева Асенова

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

14. Радина Любомирова Хаджиева

4,75

3

14,25

4,67

5

23,35

37,60       класира се

 

15. Мариана Борисова Димитрова

не издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

16. Николай Гергинов Ставрев

4,50

3

13,50

3,50

5

17,50

31,00

 

17. Иван Иванов Христов

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

18. Тодор Славчев Чернев

4,00

3

12

4,33

5

21,65

33,65      класира се

 

19. Адриана Антонова Гайдарова

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

20. Веселка Павлова Никифору

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

21. Виктория Николаева Стоянова

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

22. Аделина Йорданова Лозанова-Терезова

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

23. Диана Борисова Борисова

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

24. Виолета Любенова Вадинска

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

25. Евгени Григоров Стоименов

не  издържал

----------

----------

-------------

--------

------------

Не сформира резултат

 

26. Станислав Антонов Найденов

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

27. Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова

----------

----------

----------

-------------

--------

------------

Не се е явил

 

                                   

 

На основание чл. 10д, ал. 1 (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г.) от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители конкурсната комисия класира успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

 

  1. Радина Любомирова Хаджиева – 37.60
  2. Йоанна Ангелова Низамска – Шишкова – 35.25
  3. Тодор Славчев Чернев – 33.65

 

В класирането не участват Ирина Тодорова Йорданова с резултат от интервю по-малък от „4“ - 3.83 и Николай Гергинов Ставрев с резултат от интервю по-малък от „4“ – 3.50.

 

 

МАЯ НИКОВСКА        

Председател на конкурсната комисия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon