Окончателни резултати Резултати от проведеното събеседване с явилата се кандидатка по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „Главен експерт“ в отдел „ЧРАИО", дирекция "АПОЧР"

10 януари 2019

Окончателни резултати

 

Резултати от проведеното събеседване с явилата се кандидатка по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

 

 

 

1. ГАЛЯ КИРИЛОВА ГЕНЕВА

 

КОМИСИЯТА КЛАСИРА

НА ПЪРВО МЯСТО - ГАЛЯ КИРИЛОВА ГЕНЕВА

 

 

 

ИВЕЛИН СЛАВОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon