Окончателни резултати

25 април 2018

Резултати от проведеното събеседване с явилата се кандидатката по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Министерството на туризма на 20.04.2018 г. от 10:00 часа.

 

 

  1. ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

КОМИСИЯТА КЛАСИРА:

НА ПЪРВО МЯСТО - ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ИВЕЛИН СЛАВОВ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon