Мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността главен юрисконсулт в дирекция дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ – 1 брой при МТ

20 март 2020

Мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността главен юрисконсулт в дирекция дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“   – 1 брой при МТ

В  Порталa за работа в държавната администрация  https://jobs.government.bg/PJobs/adverExtList.jsf на 20.03.2020 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността  главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ – 1 брой, при Министерство на туризма.

Краен срок за прием на документи 30.03.2020 г.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon