Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция МСИОТ, при МТ – 1 бройка