Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция Туристическа политика“ в Министерство на туризма

26 ноември 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция Туристическа политика“  в Министерство на туризма:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Десислава Иванова Асенова

 2. Бистра Георгиева Павлова

 3. Мирослав Красимиров Митрев

 4. Силвия Василева Свиленова

 5. Алиса Людмилова Георгиева

 6. Славка Красимирова Димитрова

 7. Весела Христова Аврамова

 8. Борислава Валентинова Ганева

 9. Ангел Асенов Тафров

 10. Даниел Михайлов Янев

 11. Стоян Недялков Пенчев

 12. Илиана Цветанова Петрова

 13. Владимир Владов Нинов

 

Не  допуска до  конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.12.2018 г.  в 10.00  часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 05.12.2018 г. в 13.00  часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе 05.12.2018 г. в 13.30  часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНОТО КОМИСИЯ:

ЛИЛЯНА КИРЧЕВА-АРСОВА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon