Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

06 август 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“:

 

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед № РД-02-35-10/26.07.2018г. на Министъра на туризма:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Василка Миткова Цанева  
2.Георги Димитров Мутафчиев

Недопуска до  конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.08.2018 г.  в 10.30  часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.08.2018 г. в 13.00  часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе 13.08.2018 г. в 13.30  часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon